همه دسته بندی ها

کنترل هزینه

راندمان بالاتر، هزینه کمتر

سیستم ERP: ما از سیستم مدیریت ERP برای کنترل هر پیوند عملیاتی در فرآیند تولید در زمان واقعی استفاده می کنیم.

تجهیزات خودکارفرآیند تولید از تجهیزات تولید خودکار و فناوری پیشرفته برای ایجاد ارزش بالا با قیمت رقابتی استفاده می کند.

9